HEICO

Flight Specialties Components Corp.

Capabilities

ATA Chapters
ATA 21 Air Conditioning and Pressurization
ATA 22 Autoflight
ATA 23 Communications
ATA 24 Electrical Power
ATA 25 Equipment/Furnishings
ATA 27 Flight Controls
ATA 28 Fuel
ATA 29 Hydraulic Power
ATA 31 Indicating/Recording Systems
ATA 32 Landing Gear
ATA 33 Lights
ATA 36 Pneumatic
ATA 38 Water/Waste
ATA 44 Cabin Systems
ATA 71 Power Plant
ATA 74 Ignition
ATA 75 Bleed Air
ATA 78 Exhaust
ATA 79 Oil
ATA 81 Turbine Systems - Reciprocating
Capabilities